Vítejte na stránkách obce Obec Rohoznice.
Používáme cookies
Chceme, abyste sledovali vy nás, ne my vás. Pro správnou funkčnost webu nějaké cookies potřebujeme. Své nastavení cookies můžete změnit pomocí nastavení cookie.
Nastavení zobrazení

Služby a poplatky

Náže najdete informace o splatnosti a výši poplatků, vybíraných v obci Rohoznice.

Poplatek  za psa na kalendářní rok je třeba uhradit do 31. března téhož roku.

Výše poplatku za psa na rok 

100,- Kč za psa

150,- za druhého a každého dalšího psa téhož majitele

Poplatky můžete hradit 

a) v hotovosti 

   kontakt :

   tel.: +420 493 693 367


b) na bankovní účet obce 'Rohoznice 116 54 93 59 / 0800

var.symbol popl.za psa 1341,  doplňte vaše č.p. a příjmení (vždy dvě čísla, např. 16, nebo 01)

aktualizováno: 13. 2. 2021 21:05, OI admin

Novinky z Úřad

  • Radka Petříková
  • 17

Informace o možnosti přihlásit se k vítání občánků

V sobotu 05.11.2022 proběhne v miletínské obřadní síni vítání občánků.
Rodiče dětí s trvalým pobytem v obcích Rohoznice, Borek, Červená
Třemešná, Úhlejov, Vřesník a Zdobín, kteří mají zájem, se tak mohou
přihlásit na obecním úřadu v místě trvalého pobytu nebo tak mohou učinit
v kanceláři Městského úřadu Miletín u A. Jalové, popř. na tel. č.
493 693 132, či na emailové adrese jalova@miletin.cz, nejdéle do 14.10.2022.

Úřad
Obec
  • Radka Petříková
  • 40

Žádost o jednorázový příspěvek na děti

O jednorázový příspěvek na děti je možné zažádat na kontaktním místě Czech POINT na obecním úřadě v Rohoznici, a to v úředních hodinách: 

Úřad
Volný čas